Nyheter

Takseringen av pelsdyranlegg gjenopptas 

Landbruksdirektoratet og Norsk Landbrukstakst er enige om å gjenoppta avtalen om taksering av pelsdyranlegg  Landbruksdirektoratet valgte i fjor høst Norsk Landbrukstakst (NLT) til å gjennomføre takseringene. Landbruksdirektoratet og NLT har gjennom flere møter diskutert gjennomføringen av oppdraget med å taksere pelsdyrfarmer. Direktoratet har ønsket å få mer informasjon om hvordan takseringen i praksis gjennomføres. Gjennomgangen viser…

Les mer »

Verdsettingsprinsipper i landbrukstaksering

Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi er et begrep man ofte ser i forbindelse med taksering av driftsbygninger og våningshus i landbruket. Men hva betyr det, og hvordan kommer man frem til denne verdien? Ordet “gjenanskaffelsesverdi” betyr egentlig nyprisen av å bygge en tilsvarende bygning. Nyanleggskostnaden bestemmes i lys av antatt, faktisk byggekostnad for bygningen i dag. Til byggekostnaden…

Les mer »

Årets NLT-takstmann  –  Emil Anstensrud

På NLT-dagene på Gardermoen 8. og 9. februar ble Emil Anstensrud tildelt utmerkelsen Årets NLT-takstmann 2021.  Årets NLT-takstmann er en hederspris til en person som har utmerket seg positivt i året som har gått. Emil har i en mannsalder bidratt positivt til det nasjonale fagmiljøet innenfor landbrukstaksering. Han har også vært delaktig i å produsere…

Les mer »

Nettbutikk for NLT-medlemmer

Her kan du kjøpe klær og profileringsartikler du har bruk for i hverdagen som takstmann. Alle medlemmer i NLT skal ha fått tilsendt en epost med påloggingsinformasjon. Hvis du ikke har fått dette, gi oss beskjed. Du logger på ved å bruke epostadressen din og tilsendt passord. Nettbutikken finner du her!

Les mer »

Endringer i lovverk fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 trer endringer i avhendingslova og ny forskrift om tryggere bolighandel i kraft. Endringene legger et større ansvar over på selger ved salg av boliger. Forskrift om tryggere bolighandel er et incentiv til å innhente tilstandsrapport på boliger ved salg, men ikke et krav om tilstandsrapport. Forskriften setter krav til hvordan tilstandsrapporter på boliger skal gjennomføres.…

Les mer »