Utdanning landbrukstakst

Norsk Landbrukstakst ønsker velkommen til en samlingsbasert utdanning for nye landbrukstaksmenn. Kurset har oppstart i mars 2022. Undervisningen er lagt opp med to fysiske samlinger i mars og september, der man mellom samlingene gjennomfører oppdrag sammen med en erfaren landbrukstakstmann. Eksamen leveres i oktober. Temaer i undervisningen er blant annet regelverk, prinsipper, systemer og praktisk […]

Les mer

Årsmøte og NLT-dagene 2022

NLT ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og etterutdanningsseminar på Scandic Oslo Airport, Gardermoen 7.-9. februar 2022. På årsmøtet får vi besøk av lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, og det øvrige programmet er fullspekket av kunnskap og spennende navn. Vi gleder oss til vi endelig kan treffes igjen! Sett av datoene i kalenderen, nærmere […]

Les mer

Nye rundskriv i 2021

M-1/2021 – Konsesjon, priskontroll og boplikt – regjeringen.no M-2/2021 – Driveplikt, omdisponering og deling – regjeringen.no

Les mer

Innføring i bruk av NLT sitt takstverktøy for landbrukseiendommer

Mange av våre medlemmer er godt i gang med å bruke takstverktøyet, og kundene gir oss gode tilbakemeldinger. Skjematuret er bygget på PDF, og det tar sin tid å bli kjent med alle funksjonene. For at vi skal utvikle oss å være effektive brukere inviterer vi alle medlemmer til en fagprat der vi tar for […]

Les mer

NLT inviterer medlemmer til møte om dagsaktuelle fagtemaer

Hverdagen vår har blitt mer digital, og vi mister mye av de gode, faglige diskusjonene oss bransjekollegaene mellom. De vi for eksempel skulle hatt i pausene på Landbrukstakseringsdagene. NLT inviterer derfor medlemmene til å melde inn dagsaktuelle tema som vi kan diskutere i felleskap, og vi kan invitere takstmenn med særskilt kunnskap på de forskjellige […]

Les mer

Utdanning/sertifisering av landbrukstakstmenn

Bondelagets Servicekontor AS og  Norsk Landbrukstakst  inviterer til utdanning/sertifisering innen landbrukstaksering. Etter endt kurs er det anledning til å ta eksamen, som gir grunnlag for å sertifiseres som landbrukstakstmann i Norsk Landbrukstakst…

Les mer

Kurs i erstatning

Norsk landbrukstakst og Norges Bondelag arrangerer nå kurs Landbruksfaglig bistand og erstatningsberegninger ved eiendomsinngrep på dyrket mark og skjønn.

Les mer

Norsk Landbrukstakst inngår samarbeid med Robust

Robust Media AS er et mediebyrå i Bergen som leverer nettsider og medierådgivning.

Les mer

Bondelaget inngår samarbeid med takstorganisasjon

Samarbeidsavtalen mellom Bondelagets Servicekontor og Norsk Landbrukstakst ble undertegnet 12. september 2018 og vil vare i tre år. For Bondelaget signerte sjef for regnskap og juridisk service, Arnstein Tveito.

Les mer