Nyheter

Samlingsbasert kurs i landbrukstaksering 2024

Norsk Landbrukstakst SA ønsker velkommen til samlingsbasert kurs for de som ønsker å drive med  landbrukstaksering. Kurset er også åpent for medlemmer i NLT, eller andre ønsker økt kompetanse på fagområdet. Kurset har oppstart i mars 2024. Undervisningen er lagt opp med to fysiske samlinger i mars og september, der man mellom samlingene gjennomfører oppdrag…

Les mer »

Praktisk kurs i verdsetting av skog juni 2024 – Trøndelag og Innlandet

Norsk Landbrukstakst og Skogkurs inviterer medlemmer og andre interesserte til praktisk kurs i verdsetting av skog. Samme kurs arrangeres ved to lokasjoner. Kurs 1: Trøndelag, Stjørdal Tirsdag 4. juni. Dagtid, inkl kaffe og lunsj.  Kurs 2: Innlandet. Mandag 17. juni. Dagtid, inkl kaffe og lunsj.  Opplegget foregår over 6 timer, inkl. befaring på takstobjektet.  Kurset…

Les mer »

Møt oss på Agrisjå 25.-27. august

Er du nysgjerrig på hvem NLT er, hva vi holder på med, hvordan en landbrukstakst ser ut eller hvilke vurderinger som legges til grunn for verdsetting av gårdsbruk? Eller, går du med tanker om å få tatt en takst av gården din i forbindelse med generasjonsskifte, salg eller refinansiering? Ta en prat med våre takstfolk.…

Les mer »

Praktisk kurs i verdsetting av skog – Stjørdal, Trøndelag 26.06.2023

Norsk Landbrukstakst og Skogkurs inviterer medlemmer og andre interesserte til praktisk kurs i verdsetting av skog. Sted: Kilnes Gård, ca 20 minutters kjøring fra Stjørdal/Værnes Flyplass. Kart på nettsiden.  Tidspunkt: kl 11-17, mandag 26. juni 2023. Kaffe og vafler serveres ved ankomst, lunsj midtveis. Opplegget foregår over 6 timer, inkl. befaring på takstobjektet.  Kurset er…

Les mer »

Praktisk kurs i verdsetting av skog – Follo 28.03.2023

For medlemmer av Norsk landbrukstakst setter vi opp ettermiddagskurs i praktisk i verdsetting av skog. Opplegget foregår over én ettermiddag på til sammen 5 timer.  Kurset er øvelsesbasert med praktisk verdsetting av skogen på en landbrukseiendom. Deltakerne deles inn i grupper på 3-4 deltakere som skal jobbe sammen om vurdering og verdsetting. Kurset er delt…

Les mer »

Takseringen av pelsdyranlegg gjenopptas 

Landbruksdirektoratet og Norsk Landbrukstakst er enige om å gjenoppta avtalen om taksering av pelsdyranlegg  Landbruksdirektoratet valgte i fjor høst Norsk Landbrukstakst (NLT) til å gjennomføre takseringene. Landbruksdirektoratet og NLT har gjennom flere møter diskutert gjennomføringen av oppdraget med å taksere pelsdyrfarmer. Direktoratet har ønsket å få mer informasjon om hvordan takseringen i praksis gjennomføres. Gjennomgangen viser…

Les mer »

Verdsettingsprinsipper i landbrukstaksering

Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi er et begrep man ofte ser i forbindelse med taksering av driftsbygninger og våningshus i landbruket. Men hva betyr det, og hvordan kommer man frem til denne verdien? Ordet “gjenanskaffelsesverdi” betyr egentlig nyprisen av å bygge en tilsvarende bygning. Nyanleggskostnaden bestemmes i lys av antatt, faktisk byggekostnad for bygningen i dag. Til byggekostnaden…

Les mer »