Norsk Landbrukstakst SA er en interesseorganisasjon for takseringsforetak. Organisasjonen ble stiftet i Juni 2018. Norsk Landbrukstakst SA arbeider for at medlemmene utøver sitt virke profesjonelt, fundert på en landbruksfaglig tenkning.

For stifterne er det viktig å framheve nødvendigheten av landbruksfaglig kompetanse ved taksering, erstatningsberegninger og skjønn innen landbruksområdet.

Norsk Landbrukstakst SA legger til rette for faglig utvikling og kompetanseheving hos medlemmene. Dette skjer, blant annet, gjennom samarbeidsavtaler med Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning.

Forretningskontor er Hedemarken Regnskap i Stange. Kontaktperson er Bjørn Ludvig Mehlum.

Norsk Landbrukstakst kan tilby medlemmene:

  • Kompetanseutveksling knyttet til taksering av landbrukseiendommer, blant annet byggtekniske vurderinger og verdifastsettelse av landbruksbygninger gjennom en samarbeidsavtale med Norsk Landbruksrådgivning.
  • Utdanning og etterutdanning knyttet til taksering, erstatningsberegninger og skjønn i landbruket gjennom en samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
  • Et nyutviklet verktøy til bruk ved praktisk taksering i landbruket. Verktøyet er svært enkelt å bruke, er tilpasset taksering til landbruksformål, ikke boligtaksering eller taksering av næringseiendom. Verktøyet kan benyttes ved hjelp av PC eller Ipad.
  • Rutinebeskrivelser for verditaksering av landbrukseiendommer, erstatningsberegninger og naturskadeskjønn.
  • En  god kollektiv ansvarsforsikring gjennom LY forsikring AS
  • En oppdatering av endringer i lover og forskrifter som har betydning for medlemmenes utøvelse av taksering, erstatningsberegninger og skjønn i landbruket.
  • Svært kort avstand mellom medlemmene og organisasjonens ledelse.

Styret

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.