Om oss

Norsk Landbrukstakst SA er en interesseorganisasjon for takseringsforetak med spesialkompetanse innenfor landbruk og skogbruk. Norsk Landbrukstakst SA arbeider for at medlemmene utøver sitt virke profesjonelt, fundert på en landbruksfaglig tenkning. Våre medlemmer har høy fagkompetanse innenfor landbruksnæringa, oppdatert kunnskap om regelverk og kjenner sitt nærområde.

Foto Einar Otto Ingulfsvann
Foto Lisa Salin Brøndbo (3)

Våre verdier

For oss er det viktig å framheve nødvendigheten av landbruksfaglig kompetanse ved taksering, erstatningsberegninger og skjønn innen landbruksområdet.

Norsk Landbrukstakst SA legger til rette for faglig utvikling og kompetanseheving hos medlemmene. Dette skjer gjennom samarbeidsavtaler med Norsk Landbruksrådgivning SA og andre sentrale aktører.

Forretningskontor i Stange, og avdelingskontor i Steinkjer. Kontaktpersoner er Bjørn Ludvig Mehlum og Lisa Salin Brøndbo.

Styre og administrasjon

Bjørn Ludvig Mehlum

  • Styreleder

Kristoffer Fodnes

  • Styremedlem

Einar Otto Ingulfsvann

  • Styremedlem

Ingri Rosén Guren

  • Styremedlem

Mikael Fønhus

  • Styremedlem
Ikon av person

Knut Sigurd Haugå

  • Varamedlem

Lisa Salin Brøndbo

  • Organisatorisk leder

Marte Yseth

  • Sekretariat og nettsider