Dokumenter skader fortløpende dersom du er utsatt for skred, flom eller andre skader

12. august 2023

flom

I kjølvannet av ekstremværet “Hans” har det oppstått enorme skader. Er du berørt av dette er det viktig at du forløpende sikrer deg bilder og dokumentasjon av skadene. Gjerne også dronefoto, om du har tilgang til det. Da er det enklere for takstpersonen å få god oversikt.

Les mer om naturskadeerstatning på Landbruksdirektoratets nettsider, og på nettsidene til ditt forsikringsselskap. Det kan være forskjellige ordninger som gjelder. 

Husk å dokumentere skader ved flom – Landbruksdirektoratet