Samlingsbasert kurs i landbrukstaksering 2024

30. oktober 2023

IMG_2065

Norsk Landbrukstakst SA ønsker velkommen til samlingsbasert kurs for de som ønsker å drive med  landbrukstaksering. Kurset er også åpent for medlemmer i NLT, eller andre som ønsker økt kompetanse innenfor fagområdet.

Kurset har oppstart våren 2024. Undervisningen er lagt opp med to fysiske samlinger i mars og september, der man mellom samlingene gjennomfører oppdrag sammen med en erfaren landbrukstakstmann. Individuell hjemmeeksamen som med fire ukers frist i oktober.

Temaer i undervisningen er blant annet regelverk, prinsipper, systemer og praktisk taksering.

  • Samling 1: Tre dager, mandag 11. mars til onsdag 13. mars 2024 (OBS! Datoen er endret)
  • Hospitering i perioden april-august med personlig mentor. (Gjennomføre ett til flere oppdrag sammen med rutinert takstmann på landbruk. Oppgavene gjennomgås på samling 2.)
  • Samling 2: Tre dager, mandag 16. sept til onsdag 18. sept 2024
  • Eksamen: Utsendes torsdag 19. september, frist søndag 20. oktober kl 24
  • Sensurfrist: 10. november

Prisen på kurset er 58 000,- eks MVA. Prisen inkluderer kursmateriell og servering under kurset (lunsj og middag). Veiledning underveis i kursperioden og oppfølging fra personlig mentor er inkludert. Reise og oppholdskostnader kommer i tillegg.

Opptakskrav:
Det er ingen formelle krav for å gjennomføre selve kurset, men det stilles krav om bestått eksamen, realkompetanse og utdanning innenfor landbruk for å bli sertifisert medlem i NLT etter fullført kurs. 
Kurset har begrenset antall plasser. Ved stor pågang forbeholder NLT seg retten til å prioritere deltagere som har sitt virkeområde på Sørlandet, Vestlandet og i Nord-Norge, og deltagere som har som formål å bli sertifiserte medlemmer. 

Er du i tvil om du tilfredsstiller opptakskravene, ta kontakt for en avklaring i forkant av påmelding.

Samlingene vil bli avholdt på Gardermoen. Samlingene gjennomføres fysisk. Det vil ikke være mulig å følge kursopplegget digitalt.

Fullstendig program vil bli utsendt på epost.

Påmelding finner du ved å trykke her. Siste påmeldingsfrist 20. februar 2024, for best mulig planlegging og eventuell fordeling av plasser bes påmeldingen avklares innen 31. januar.

Spørsmål om kurset rettes til [email protected]