Takseringen av pelsdyranlegg gjenopptas 

24. januar 2023

Pelsdyr foto lisa

Landbruksdirektoratet og Norsk Landbrukstakst er enige om å gjenoppta avtalen om taksering av pelsdyranlegg 

Landbruksdirektoratet valgte i fjor høst Norsk Landbrukstakst (NLT) til å gjennomføre takseringene. Landbruksdirektoratet og NLT har gjennom flere møter diskutert gjennomføringen av oppdraget med å taksere pelsdyrfarmer. Direktoratet har ønsket å få mer informasjon om hvordan takseringen i praksis gjennomføres. Gjennomgangen viser at måten takseringen har vært gjort på er i tråd med takstfaglige prinsipper. Landbruksdirektoratet har likevel hatt behov for å gi noen presiseringer til takseringsoppdraget. På noen områder har Landbruksdirektoratet bedt om mer dokumentasjon og informasjon om skjønnet som er gjort i den enkelte takst. Partene er enige om at takstene skal inneholde dette.

Erstatningsordningen som følger av lov om forbud mot hold av pelsdyr er en helt ny ordning som Landbruksdirektoratet forvalter. 

– Takstene er en vesentlig del av grunnlaget for direktoratets saksbehandling for å kunne tilby og begrunne en erstatning. Jeg er derfor glad for at det er enighet mellom oss og NLT om å gjenoppta samarbeidet, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

– For Norsk Landbrukstakst har det vært viktig å avklare at takstpersonene fortsatt skal opptre i tråd med god takstskikk og dermed som uavhengige takstpersoner, sier organisatorisk leder i NLT, Lisa Brøndbo.

Målet er at takseringsarbeidet skal gjenopptas raskt og Rolfsen har tillit til at NLT vil utføre oppdraget profesjonelt og med høy integritet.

 For å minimere konsekvensene av forsinkelsene, vil Landbruksdirektoratet fortsette å tilby forskudd på erstatning samtidig som takseringsarbeidet starter opp.  

– Vi har derfor omprioritert og styrket bemanningen for å kunne utbetale forskudd på erstatningen til pelsdyroppdretterne. Planen er at alle skal motta et tilbud om forskudd innen utgangen av mars, sier Jørn Rolfsen.  

Direktoratet utbetaler som forskudd inntil 90 prosent av en foreløpig beregnet bruksverdi, eller inntil 75 prosent av takstverdi ut fra takster som tidligere er innhentet av Norges Pelsdyralslag, avhengig av hva som faller best ut for den enkelte oppdretter.  

Det er pr 24. januar 2023 utbetalt ca. 624 millioner kroner gjennom kompensasjon- og erstatningsordningene til pelsdyroppdretterne, hvorav i overkant ca. 116 millioner kroner er forskudd på erstatning.