Bli medlem

Norsk Landbrukstakst ønsker å knytte til seg dyktige takstfolk i hele Norge. Bakgrunn fra landbruket er en forutsetning. Ønsker du å bli del av et nasjonalt fagnettverk innenfor landbrukstaksering, naturskade, erstatning og skogbruk? Da ønsker vi å høre fra deg!

Foto Lisa Salin Brøndbo (6)

Medlemskap og sertifisering

De som søker medlemskap og ønsker sertifisering i Norsk Landbrukstakst SA skal ha landbruksfaglig bakgrunn. Ingen er derfor i utgangspunktet prekvalifisert.

Norsk Landbrukstakst SA vil derfor kreve at alle som søker medlemskap gjør rede for sin bakgrunn i landbruket både i forhold til formalkompetanse og realkompetanse.

Etter en helhetsvurdering vil styret enten godkjenne, anbefale tilleggskompetanse eller avslå søknaden. For søkere som har gjennomgått kurs i landbrukstakst fra andre aktører enn NLT, vil det i tillegg kreves vurdering av to referansetakster.

Norsk Landbrukstakst kan tilby medlemmene

Kompetanseutveksling knyttet til taksering av landbrukseiendommer, blant annet byggtekniske vurderinger og verdifastsettelse av landbruksbygninger gjennom en samarbeidsavtale med Norsk Landbruksrådgivning.

Kurs og etterutdanning knyttet til taksering, erstatningsberegninger og skjønn mv i landbruket. Årlig fysisk seminar med årsmøte, for kompetanseheving og erfaringsutveksling og sosialt samhold.

Skreddersydde verktøy til bruk ved praktisk taksering i landbruket. Verktøyet er svært enkelt å bruke, er tilpasset taksering til landbruksformål. Verktøyet kan benyttes ved hjelp av PC, mac og nettbrett.

Profilering av alle medlemmer på våre nettsider, samt egen nettbutikk for profileringsartikler.

En god kollektiv ansvarsforsikring gjennom LY forsikring AS

Medbestemmelse. NLT er et samvirkeforetak som eies av våre medlemmer. 

Svært kort avstand mellom medlemmene og organisasjonens ledelse.

Søk for å bli medlem

"*" obligatorisk felt

Trinn 1 av 2 - Informasjon om deg

Navn
Kontoradresse*
Fakturaadresse*
Når ønsker du at medlemskapet ditt skal begynne?*
Medlemskontingenten følger kalenderåret. Ved innmelding etter 1. juli beregnes halv årsavgift
Beskriv din praktisk erfaring fra landbruket ( om du er oppvokst på gård, arbeider på gård, driver egen produksjon etc)
Skole og utdanning: Beskriv hva slags utdanning du har etter ungdomsskolen som du mener er relevant for å søke medlemskap i Norsk Landbrukstakst SA (agronom, bachleor, mastergrad, annet)

Kurs: Her kan du føre opp hvilke kurs du har gjennomført som har relevans til å kunne taksere eller beregne erstatninger i landbruket. Dersom du har byggteknisk utdannelse, skriv gjerne litt om det.
Yrkespraksis: Hvilke arbeidsoppgave/stillinger har du hatt som selvstendig næringsdrivende eller som ansatt som innebærer relevant landbruksfaglig kompetanse for å bli godkjent som medlem i Norsk landbrukstakst SA. Dersom du har bakgrunn fra byggtekniske yrker, skriv gjerne litt om det.
Velg hvilket grunnlag på søker om medlemskap på:
Ved for liten plass kan dokumentasjon ettersendes på epost til [email protected]
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 50 MB.