Bli medlem

Norsk Landbrukstakst ønsker å knytte til seg dyktige takstfolk i hele Norge. Bakgrunn fra landbruket er en forutsetning. Ønsker du å bli del av et nasjonalt fagnettverk innenfor landbrukstaksering, naturskade, erstatning og skogbruk? Da ønsker vi å høre fra deg!

Foto Lisa Salin Brøndbo (6)

Medlemskap og sertifisering

De som søker medlemskap og ønsker sertifisering i Norsk Landbrukstakst SA skal ha landbruksfaglig bakgrunn. Ingen er derfor i utgangspunktet prekvalifisert.

Norsk Landbrukstakst SA vil derfor kreve at alle som søker medlemskap gjør rede for sin bakgrunn i landbruket både i forhold til formalkompetanse og realkompetanse.

Etter en helhetsvurdering vil styret enten godkjenne, anbefale med behov for tilleggskompetanse eller avslå søknaden.

En ber hver søker om å beskrive underliggende punkter og legge ved vitnemål og attester.

Norsk Landbrukstakst kan tilby medlemmene

Kompetanseutveksling knyttet til taksering av landbrukseiendommer, blant annet byggtekniske vurderinger og verdifastsettelse av landbruksbygninger gjennom en samarbeidsavtale med Norsk Landbruksrådgivning.

Utdanning og etterutdanning knyttet til taksering, erstatningsberegninger og skjønn i landbruket.

Et nyutviklet verktøy til bruk ved praktisk taksering i landbruket. Verktøyet er svært enkelt å bruke, er tilpasset taksering til landbruksformål, ikke boligtaksering eller taksering av næringseiendom. Verktøyet kan benyttes ved hjelp av PC og ipad.

Rutinebeskrivelser for verditaksering av landbrukseiendommer, erstatningsberegninger og naturskadeskjønn.

En god kollektiv ansvarsforsikring gjennom LY forsikring AS

En oppdatering av endringer i lover og forskrifter som har betydning for medlemmenes utøvelse av taksering, erstatningsberegninger og skjønn i landbruket.

Svært kort avstand mellom medlemmene og organisasjonens ledelse.

Søk for å bli medlem