Praktisk kurs i verdsetting av skog – Follo 28.03.2023

10. februar 2023

Bilde1

For medlemmer av Norsk landbrukstakst setter vi opp ettermiddagskurs i praktisk i verdsetting av skog.

Opplegget foregår over én ettermiddag på til sammen 5 timer. 

Kurset er øvelsesbasert med praktisk verdsetting av skogen på en landbrukseiendom. Deltakerne deles inn i grupper på 3-4 deltakere som skal jobbe sammen om vurdering og verdsetting.

Kurset er delt opp i tre bolker:

1. Gjennomgang av takstobjektet innendørs
2. Befaring og registrering
3. Verdsetting innendørs

Det blir utstedt kursbevis til deltakerne.

Se mer informasjon og påmelding her!