Taksering av landbruks­eiendommer

Refinansiering – Forhandle rente med banken – Planlegge generasjonsskifte – Salg av gården – Samboerskap og ekteskap – Erstatning i forbindelse med ekspropriasjon – Naturskader – Skog – Byggkontroll – Maskiner – Et dokument for gårdshistorien - Kjenn dine verdier!

Old summer pasture farm  with black horse in  Eiunndal,, Folldal, Norway.

Om oss Hvem er vi?

Norsk Landbrukstakst SA er en interesseorganisasjon for takseringsforetak med spesialkompetanse innenfor landbruk og skogbruk. Vi har nesten hundre medlemmesbedrifter over hele landet, og jobber for at disse utøver sitt virke profesjonelt, fundert på en landbruksfaglig tenkning. Våre medlemmer har høy fagkompetanse innenfor landbruksnæringa, oppdatert kunnskap om regelverk og kjenner sitt nærområde.

Nyheter og kurs Siste nytt