Våre medlemmer verdsetter landbrukseiendommer for en rekke formål slik som eierskifter i familien, salg, finansiering med mer.

Om oss

Norsk Landbrukstakst SA er en interesseorganisasjon for takseringsforetak. Organisasjonen ble stiftet i juli 2018. Norsk Landbrukstakst SA arbeider for at medlemmene utøver sitt virke profesjonelt, fundert på en landbruksfaglig tenkning.

Norsk Landbrukstakst SA legger til rette for faglig utvikling og kompetanseheving hos medlemmene. Dette skjer, blant annet, gjennom samarbeidsavtaler med Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning.

Medlemskap

Norsk Landbrukstaks ønsker å knytte til seg dyktige takstfolk i hele Norge. Ta kontakt idag for å få vite mer om hva vi kan tilby deg – eller send inn en søknad om å bli en del av NLT. Bakgrunn fra landbruket er en forutsetning.