NLR styrker samarbeidet med Norsk Landbrukstakst

29. februar 2024

IMG_4824

Foto: Anne Berit Jensen

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Norsk Landbrukstakst (NLT) har nylig inngått en ny avtale om faglig samarbeid for å kunne tilby norske gårdbrukere enda bedre rådgiving og takster.

─ Dette samarbeidet er et eksempel på hvordan ulike aktører innen landbruket kan jobbe sammen for å både øke faglig kompetanse og styrke næringen, sier Bjarne Holm, direktør i NLR, og Lisa Brøndbo, organisatorisk leder i NLT.

Lisa Brøndbo understreker betydningen av å bygge på hverandres kompetanse og spille hverandre gode gjennom utveksling av fagkunnskap. Hun mener at et slikt samarbeid til syvende og sist kommer gårdbrukerne til gode gjennom bedre tjenester.

Nettverk over hele landet

– Det er viktig at takstfolk har tilgang til gode og oppdaterte kalkyler og tallgrunnlag, samt at de kjenner de ulike produksjonene godt, understreker Lisa Brøndbo. Hun fremhever også behovet for å ha tilgang til gode foredragsholdere på kurs, og å ha et nettverk av gode rådgivere i NLR å henvise til dersom gårdbrukerne trenger en driftsplan når de skal ta over eller kjøpe gård, bygge driftsbygninger eller trenger HMS-tjenester.


─ Er vi for eksempel på takstoppdrag på en gård der det vurderes ombygging til lausdrift, anbefaler vi ofte bonden å ta en prat med en byggrådgiver i NLR som har spesialkompetanse på inspeksjon av gjødselkjellere, sier Lisa Brøndbo.

Utfyller hverandre

─ Tjenestene våre utfyller hverandre i stor grad, og når vi kjenner hverandres fagfelt er det lettere på spille på hverandre. For NLR er det avgjørende å ha tilgang til lokalkjente og kompetente takstfolk over hele landet som de kan henvise gårdbrukere til når de står ovenfor et generasjonsskifte, salg, erstatningsoppgjør eller skal refinansiere lånet for å få bedre betingelser i banken, sier Bjarne Holm.
Lisa Brøndbo og Bjarne Holm påpeker at samarbeidet mellom Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Landbrukstakst er positivt for alle parter. De understreker viktigheten av kompetansedeling på tvers av fagområder og felles innsats for å fremme et bærekraftig og konkurransedyktig landbruk.

Om Norsk Landbrukstakst SA (NLT):

  • NLT er en fagorganisasjon for takstforetak med spesialkompetanse innenfor landbruk og skogbruk.
  • NLT er et landsdekkende samvirkeforetak som ble etablert i 2018, og eies av takstforetakene.
  • Rundt 100 medlemmer, repressentert i alle landets fylker.
  • NLT jobber for at medlemmene skal ha god kompetanse,og for at de skal kunne tilby landbrukstakster av høy kvalitet.
  • Styreleder i selskapet er Bjørn Ludvig Mehlum og den daglige driften ledes av Lisa Salin Brøndbo.

Om Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR):

  • NLR gikk fra elleve foretak til ett nytt samvirkeforetak 1.januar 2024
  • NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.
  • NLR er et landsdekkende samvirkeforetak med 24.000 medlemmer og 370 medarbeidere.
  • Rådgivingen i NLR er i hovedsak innenfor agronomi, landbruksbygg, maskinteknikk, presisjonslandbruk, hydroteknikk, veksthus, HMS, næringsutvikling, økonomi, økologisk landbruk, klima og miljø.
  • Årlig utføres nærmere 700 feltforsøk hos medlemmene.

Kontakter:
Lisa Brøndbo, 90 07 16 98
Bjarne Holm, 92 23 71 55