Praktisk kurs i verdsetting av skog – Stjørdal, Trøndelag 26.06.2023

Norsk Landbrukstakst og Skogkurs inviterer medlemmer og andre interesserte til praktisk kurs i verdsetting av skog. Sted: Kilnes Gård, ca 20 minutters kjøring fra Stjørdal/Værnes Flyplass. Kart på nettsiden.  Tidspunkt: kl 11-17, mandag 26. juni 2023. Kaffe og vafler serveres ved ankomst, lunsj midtveis. Opplegget foregår over 6 timer, inkl. befaring på takstobjektet.  Kurset er…

Les mer

Praktisk kurs i verdsetting av skog – Follo 28.03.2023

For medlemmer av Norsk landbrukstakst setter vi opp ettermiddagskurs i praktisk i verdsetting av skog. Opplegget foregår over én ettermiddag på til sammen 5 timer.  Kurset er øvelsesbasert med praktisk verdsetting av skogen på en landbrukseiendom. Deltakerne deles inn i grupper på 3-4 deltakere som skal jobbe sammen om vurdering og verdsetting. Kurset er delt…

Les mer

Takseringen av pelsdyranlegg gjenopptas 

Landbruksdirektoratet og Norsk Landbrukstakst er enige om å gjenoppta avtalen om taksering av pelsdyranlegg  Landbruksdirektoratet valgte i fjor høst Norsk Landbrukstakst (NLT) til å gjennomføre takseringene. Landbruksdirektoratet og NLT har gjennom flere møter diskutert gjennomføringen av oppdraget med å taksere pelsdyrfarmer. Direktoratet har ønsket å få mer informasjon om hvordan takseringen i praksis gjennomføres. Gjennomgangen viser…

Les mer

Årsmøte og NLT-Dagene 2023

Det er en glede å kunne invitere alle medlemmer til årsmøte og NLT-dagene på Scandic Hell 13.-15. februar 2023. Årsmøte 13. februar med gjesteforedrag av Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura Vi starter med registrering, kaffe og en lett matbit kl 16, og programmet med gjesteforedrag starter kl 17. Årsmøtet blir satt kl 18. Felles…

Les mer

Landbruksdirektoratet avvikler samarbeidet med Norsk Landbrukstakst på uklart grunnlag

Norsk Landbrukstakst (NLT) er i dag blitt meddelt fra Landbruksdirektoratet at avtalen om taksering av pelsdyrfarmer er opphørt, og at den vil bli sagt opp fra direktoratet sin side. Oppsigelsen er begrunnet i to forhold: Det er påstått inhabilitet ved at deler av grunnlagsmaterialet for takstene er innhentet fra Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Og det påstås…

Les mer

Verdsettingsprinsipper i landbrukstaksering

Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi er et begrep man ofte ser i forbindelse med taksering av driftsbygninger og våningshus i landbruket. Men hva betyr det, og hvordan kommer man frem til denne verdien? Ordet “gjenanskaffelsesverdi” betyr egentlig nyprisen av å bygge en tilsvarende bygning. Nyanleggskostnaden bestemmes i lys av antatt, faktisk byggekostnad for bygningen i dag. Til byggekostnaden…

Les mer

Samlingsbasert kurs i landbrukstakst 2023

Norsk Landbrukstakst ønsker velkommen til samlingsbasert opplæring for de som ønsker å bli landbrukstaksmenn og medlemmer i NLT, eller ønsker økt kompetanse på fagområdet. Kurset har oppstart i mars 2023. Undervisningen er lagt opp med to fysiske samlinger i mars og september, der man mellom samlingene gjennomfører oppdrag sammen med en erfaren landbrukstakstmann. Individuell hjemmeeksamen…

Les mer

Konsesjon, priskontroll, boplikt og driveplikt

Konsesjon Å søke konsesjon betyr å søke kommunen om tillatelse til å kjøpe en eiendom. Det er i utgangspunktet krav om å søke konsesjon på alle landbrukseiendommer i Norge, men her er det noen unntak: bebygd eiendom inntil 100 dekar, og heller ikke mer enn 35 dekar dyrkajord tomter til bolig- og fritidsformål eller annet…

Les mer

Odel

Odelsretten er kort fortalt en rett til å kjøpe familiegården. Det er ikke automatisk odel på alle gårder i Norge. For at en eiendom skal være en odelseiendom må to vilkår være oppfylt, areal og eiertid. Reglene finner vi i Odelslova.   Areal mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500…

Les mer