Oppdaterte byggepriser 2023

Byggekostnadsindeksen til SSB vier en gjennomsnittlig prisstigning på 6,2 prosent. Det er grunnarbeider og rørleggerarbeid som har hatt størst prisvekst siste året, henholdsvis 8,5 og 11 %. Det er fortsatt størst prisstigning på materialer, mens arbeid har hatt liten prisstigning

Norsk prisbok kommer med priser bare hvert halvår. Fra sommeren 2021 til sommeren 2022 steg kostnadene for landbruksbygg med 10 til 14 %. Mens prisindeksen for SSB viste en prisstigning på om lag 8,5 % i samme perioden.