Kurs

Utdanning landbrukstakst

Norsk Landbrukstakst ønsker velkommen til en samlingsbasert utdanning for nye landbrukstaksmenn. Kurset har oppstart i mars 2022. Undervisningen er lagt opp med to fysiske samlinger i mars og september, der man mellom samlingene gjennomfører oppdrag sammen med en erfaren landbrukstakstmann. Eksamen leveres i oktober. Temaer i undervisningen er blant annet regelverk, prinsipper, systemer og praktisk…

Les mer »

Innføring i bruk av NLT sitt takstverktøy for landbrukseiendommer

Mange av våre medlemmer er godt i gang med å bruke takstverktøyet, og kundene gir oss gode tilbakemeldinger. Skjematuret er bygget på PDF, og det tar sin tid å bli kjent med alle funksjonene. For at vi skal utvikle oss å være effektive brukere inviterer vi alle medlemmer til en fagprat der vi tar for…

Les mer »

NLT inviterer medlemmer til møte om dagsaktuelle fagtemaer

Hverdagen vår har blitt mer digital, og vi mister mye av de gode, faglige diskusjonene oss bransjekollegaene mellom. De vi for eksempel skulle hatt i pausene på Landbrukstakseringsdagene. NLT inviterer derfor medlemmene til å melde inn dagsaktuelle tema som vi kan diskutere i felleskap, og vi kan invitere takstmenn med særskilt kunnskap på de forskjellige…

Les mer »

Utdanning/sertifisering av landbrukstakstmenn

Beskrivelse: Bondelagets Servicekontor AS og  Norsk Landbrukstakst  inviterer til utdanning/sertifisering innen landbrukstaksering. Etter endt kurs er det anledning til å ta eksamen, som gir grunnlag for å sertifiseres som landbrukstakstmann i Norsk Landbrukstakst. Målgruppe: Kurset passer for personer med: Landbrukstilknytning:Praktisk erfaring med landbruk og landbruksfaglig tenkning. Teoretisk og landbruksfaglig bakgrunn:Utdannet agronom, bachelor, mastergrad eller tilsvarende innen…

Les mer »

Kurs i erstatning

Norsk landbrukstakst og Norges Bondelag arrangerer nå kurs Landbruksfaglig bistand og erstatningsberegninger ved eiendomsinngrep på dyrket mark og skjønn. Kurset er forbeholdt medlemmer i Norsk Landbrukstakst. Logg inn på medlemssiden for å se program og informasjon om påmelding.

Les mer »