Samlingsbasert kurs i landbrukstakst 2023

02. november 2022

default

Norsk Landbrukstakst ønsker velkommen til samlingsbasert opplæring for de som ønsker å bli landbrukstaksmenn og medlemmer i NLT, eller ønsker økt kompetanse på fagområdet.

Kurset har oppstart i mars 2023. Undervisningen er lagt opp med to fysiske samlinger i mars og september, der man mellom samlingene gjennomfører oppdrag sammen med en erfaren landbrukstakstmann. Individuell hjemmeeksamen som med fire ukers frist.

Temaer i undervisningen er blant annet regelverk, prinsipper, systemer og praktisk taksering.

  • Samling 1: Tre dager, onsdag 22. mars til fredag 24. mars
  • Hospitering i perioden april-august (Gjennomføre noen oppdrag sammen med rutinert takstmann på landbruk)
  • Samling 2: Tre dager, onsdag 20. sept til fredag 22. sept
  • Eksamen: Utsendes mandag 25. september, frist mandag 23. oktober kl 24
  • Sensurfrist: 14. november

Prisen på kurset er 58 000,- eks MVA. Prisen inkluderer kursmateriell og servering under kurset (lunsj og middag). Veiledning underveis i kursperioden og oppfølging fra personlig mentor er inkludert. Reise og oppholdskostnader kommer i tillegg.

Opptakskrav:
Det er ingen formelle krav for å gjennomføre selve kurset, men det stilles krav om bestått eksamen, realkompetanse og utdanning innenfor landbruk for å bli sertifisert medlem i NLT etter fullført kurs. 
Kurset har begrenset antall plasser. NLT forbeholder seg retten til å prioritere deltagere som har sitt virkeområde på Sørlandet, Vestlandet og i Nord-Norge, og deltagere som har som formål å bli sertifiserte medlemmer.  

Er du i tvil om du tilfredsstiller opptakskravene, ta kontakt med [email protected] for en avklaring i forkant av påmelding.

Samlingene vil være i Oslo. Samlingene gjennomføres fysisk. Det vil ikke være tilbud om digitalt kursopplegg.

Påmeldingskjema finner du her!

Påmeldingsfrist 28. februar 2023

Spørsmål om kurset rettes til [email protected]

Bilde: Snåsavatnet i Trøndelag. Foto: Lisa Salin Brøndbo