Kurs i NIBIO Kilden for oversikt over skogressurser

NIBIOs nettkartløsning Kilden inneholder flere ulike kartlag med informasjon om skog og skogressurser. Skogkurs vil avholde et to-timers kurs i bruk av Kilden med fokus på skoginformasjon.
En skogbruksplan er ofte en sentral ressurs ved takst og verdsetting av en skogeiendom. Skogbruksplanen beskriver produksjonsevne, stående volum og aldersfordeling på skogen. Imidlertid er det ikke alltid en slik plan er tilgjengelig. Det kan være lenge siden planen er utarbeidet eller det kan være interessant å supplere informasjon fra planen med andre kilder. I kurset vil vi i hovedsak se nærmere på kartlagene SR16 (Skogressurskart) samt noen andre kartlag som kan gi informasjon om skogen og driftsforhold.

Endre H. Hansen
Prosjektleder
Skogkurs