Byggepriser 2024

Byggekost Østlandet 2024

SSB vier at prisene på et år har steget med om lag 3,5 % (fra 2,8 % for grunnarbeider til 5,5 % for malerarbeider inkl. tapet og golvbelegg).

Norsk prisbok har for sine eksempelbygg beregnet en økning på henholdsvis  2,8 % (sauehus), 3,3 %  (mjølkekufjøs) og  3,5 % (grisehus) fra 2.halvår 2022 til 2. halvår 2023.

Skurlast har hatt liten prisvekst i 2023, mens stål og betong steget med det 6 til 8 %.

Knut Berg, Rådgiver bygg, Norsk Landbruksrådgiving