Unn Randi Liahagen

Eigarskifter AS

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Eigarskifter AS

Jeg er ansatt i Eigarskfiter AS, et selskap som har spesialisert seg på takst å rådgivning i forbindelse med landbrukseiendommer. Jeg har drevet med takst siden 2011 og takserer landbrukseiendommer til de fleste formål der i blant salg, finansiering og generasjonsskifte. I tillegg til taksering har jeg lang erfaring med generasjonsskifter, odel, konsesjon og skatt i forbindelse med salg av landbrukseiendommer.

Fylker

Buskerud Innlandet Akershus

Fagområde

Landbrukstakst Skogsbruk

Unn Randi Liahagen