Tore Kolstad

Norsk Landbruksrådgiving SA

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Norsk Landbruksrådgiving SA

Tore Kolstad er utdannet sivilagronom i landbruksøkonomi fra NLH (UMB), han er statsautorisert regnskapsfører og autorisert takstmann i NLT. Tore er økonomirådgiver i NLR med landbrukstakst, eierskifte og driftsplanlegging som mest sentrale arbeidsoppgaver. Tore tar takstoppdrag på Helgeland og i Salten. Tore har lang og variert erfaring fra økonomiområdet innen landbruk og øvrig næringsliv. Han har bl.a. vært jordbrukssjef i Hemnes, lektor i økonomi ved Vefsn Landbruksskole og økonomirådgiver og prosjektleder i Trøndelag Forsøksring. Han har i tillegg betydelig erfaring fra andre bransjer innen regnskap og offentlige innkjøp.

Fylker

Nordland

Fagområde

Landbrukstakst

Tore Kolstad