Tor Arne Vittersø

Re Regnskap AS

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Re Regnskap AS

Tor Arne Vittersø, ansatt i Re Regnskap AS tar på seg ordinære takstoppdrag for landbrukseiendommer med skog i Vestfold primært, men også i Telemark

Fylker

Vestfold Vestfold og Telemark

Fagområde

Landbrukstakst Skogsbruk

Tor Arne Vittersø