Thomas Dalene

Telemark Landbrukstakst

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Telemark Landbrukstakst

Telemark Landbrukstakst drives av Thomas Henrik Dalene. Thomas er født og oppvokst med landbruk, og hatt sitt yrke innen landbruket siden 1974. Han har utdanning innen økonomi, jord- og skogbruk, og har vært godkjent takstmann siden 1989. Gjennom sin erfaring fra mange og omfattende takstoppdrag, som sakkyndig skjønndommer og med ulike oppdrag i forbindelse med jordskiftesaker, har han et bredt grunnlag for å kunne gi en god og riktig takst på din landbrukseiendom. Thomas tar oppdrag i hele Sør-Norge og har et stort kontaktnett.

Fylker

Vestfold og Telemark Agder Innlandet Viken

Fagområde

Erstatning Landbrukstakst Naturskade Skogsbruk

Thomas Dalene