Stein Enger

Kontaktinformasjon

Arbeidet tidligere som økonomisk veileder og daglig leder ved Løten regnskapskontor. Herredsagronom i Kongsvinger og Elverum. Landbrukssjef i Hamar og fra 2009 - 2017 landbrukssjef ved Hedmarken landbrukskontor.

Fylker

Innlandet

Fagområde

Erstatning Landbrukstakst

Stein Enger