Sivert Mauset

Mauset Landbruk

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Mauset Landbruk

Sivilagronom fra NMBU, linje for økonomi og ressursforvaltning. Lang erfaring fra ulike stillinger relatert til landbruk, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. Har i flere år arbeidet med driftsøkonomisk rådgiving i landbruket med vekt på driftsplaner og veivalgsrådgiving. Kjernekompetanse innen driftsøkonomi og verdivurdering av bruk i aktiv drift. Gardbruker siden 1999, med storfehold, gras- og kornproduksjon, skog.

Fylker

Møre og Romsdal Trøndelag

Fagområde

Landbrukstakst Skogsbruk

Sivert Mauset