Rasmus Hagalid-Stokkeland

RS Skog AS

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

RS Skog AS

Vi har god kjennskap til landbruk i kystnære områder, hvor en selv driver aktivt i dag både på egen eiendom og gjennom levering av tjenester eksternt. Vi har levert tjenester til skog og skogbruk siden 2014. Utdanning. Vår faglige utdanningsbakgrunn kommer fra en mastergrad både innen skogbruk og mastergrad innen eiendomsutvikling begge fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi er også statsautorisert veiplanlegger for skogbruk. Erfaring fra arbeid og verv. Vi har en periode som meddommer i Frostating jordskifte, sakkyndig meddommer på skogerstatning i Rogaland Tingrett, erfaring fra tradisjonelt tømmerkjøp, og arbeid med næringspolitikk for skog og skogbruket fra Kystskogbruket.

Fylker

Rogaland Vestland Møre og Romsdal

Fagområde

Erstatning Landbrukstakst Skogsbruk

Rasmus Hagalid-Stokkeland