Per Olav Krekling

Krekling landbrukstakst

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Krekling landbrukstakst

Jeg driver i dag Aker gård i Hokksund med planteproduksjon og gris. Av formell landbruksutdannelse har jeg ettårig agronom, 3 år med landbruksteknikk på HiH avd. Blæstad og ett år på Norges Landbrukshøyskole. Sertifiseringen i taksering er tatt gjennom kursopplegget til Norsk Landbrukstakst. Praktisk erfaring har jeg gjennom 18 år innen prosjektering og salg av tekniske løsninger for husdyrproduksjon og 16 år som selvstendig bonde.

Fylker

Viken Oslo Vestfold og Telemark

Fagområde

Erstatning Landbrukstakst

Per Olav  Krekling