Ole Stubberud

Ole Stubberud Landbrukstaksering

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Ole Stubberud Landbrukstaksering

Firmaet Ole Stubberud Landbrukstaksering ble etablert i 2013. Jeg bor på Fjellhamar i Lørenskog og utfører takstoppdrag i Akershus, Østfold og Buskerud. Jeg har god og allsidig kompetanse rundt verdisetting av skog- og landbrukseiendommer. Jeg har jobbet 20 år i Landkreditt Bank, der jeg bl.a. jobbet med Spesialengasjement og verdivurdering av skog- og landbrukseiendommer. Jeg er utdannet agronom ved Akershus Landbruksskole og har jobbet mange år som bonde med erfaring fra flere husdyrproduksjoner. Jeg har vært tillitsvalget med styreverv i flere faglag i landbruket. Jeg har videre økonomiutdannelse fra BI og Norges Markedshøyskole. Jeg ble utdannet takstmann på landbrukseiendommer ved Norges Eiendomsakademi i 2012 og jeg godkjent skjønnsmann med erstatnings-beregninger i Norsk Landbrukstakst SA i 2020. Ved verdsettelse av konsesjonsbelagte landbrukseiendommer skriver jeg grundige og beskrivende takstdokumenter. Jeg vektlegger god kvalitet i beskrivelsen og synliggjør eiendommens verdikomponenter på en slik måte at oppdragsgiver og bruker av verditaksten får et godt og oversiktlig innsyn i eiendommens bygningsmasse, bruks- og avkastningsverdi på jord og skog og eventuelle andre verdier til eiendommen. Jeg gjør en grundig vurdering av eiendommens markedsverdi innenfor de retningslinjene som er gitt i rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet og de begrensninger som ligger i lovverket for konsesjonsbelagte eiendommer samt en vurdering av eventuelle heftelser og servitutter som kan påvirke eiendommens verdi. Ved å engasjere meg til et takstoppdrag vil jeg kunne tilby en tjeneste med et sluttprodukt av god kvalitet og der det i takstdokumenter ligger en viss grad av skjønn basert på mange års erfaring og god fagkompetanse.

Fylker

Akershus Buskerud Østfold Oslo

Fagområde

Erstatning Landbrukstakst Skogsbruk

Ole Stubberud