Ole Marius Grønlien

Kontaktinformasjon

Sivilagronom. Økonomilærer ved Tomb videregående skole. Tidligere arbeidet i NILF (nå Nibio), fylkesagronom i økonomi Akershus. Bakgrunn som bonde med korn, ammeku og skog.

Fylker

Viken

Fagområde

Landbrukstakst Skogsbruk

Ole Marius  Grønlien