Mikael Fønhus

iOrden AS

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

iOrden AS

Min kompetanse er særlig knyttet til skog, utmark og fallrettigheter, men takserer også ordinære gårdsbruk og landbruk.

Fylker

Innlandet Buskerud

Fagområde

Landbrukstakst Skogsbruk

Mikael  Fønhus