Jon Gisle Vikan

Kontaktinformasjon

Sertifisert takstmann fra 2020. Utdannet sivilagronom fra NBMU 1979 (Allsidg Jordbruk). Har drevet egen gård fra 1985 til 2015 med skog, gras- og kornproduksjon. 7 års erfaring fra bistandsarbeid i utenlandsopphold. 12 års arbeidserfaring fra offentlig forvalting i Stjørdal, Selbu og Malvik kommuner, samt Statsforvalteren i Trøndelag. Arbeidet i 19 år som organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag. Flere kurs og tilleggsutdanninger. Mastergrad i ledelse (2000), kurs i erstatningsberegninger (2020) arr av Norsk Landbrukstakst, diverse andre relevante kurs innen verdsetting og jus.

Fylker

Trøndelag

Fagområde

Erstatning Landbrukstakst Naturskade

Jon Gisle Vikan