Jens Niebuhr

Jens Niebuhr - Taksering og rådgiving

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Jens Niebuhr - Taksering og rådgiving

Taksering av landbrukseiendommer og andre rådgivingstjenester innenfor økonomi og landbruk. Arbeidsområde: Hedemarken. Oppdrag tas kun unntaksvis utenfor arbeidsområdet.

Fylker

Innlandet

Fagområde

Landbrukstakst Skogsbruk

Jens Niebuhr