Hans Gunnar Holand

Hans Gunnar Holand Takst og Landbruk

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Hans Gunnar Holand Takst og Landbruk

Hei! Hans Gunnar Holand Takst og Landbruk er foretaket hvor jeg utfører Landbrukstakst for kunder i Salten, Helgeland og Namdal. Reiseutgifter i Salten beregnes ut fra Valnesfjord. Jeg er utdannet Agronom og Landbrukstakstmann. Jeg er 54 år, har drevet eget gårdsbruk i 32 år og vært daglig leder i samdrift i 11 år. Har også erfaring fra kommunal forvaltning, har vært ordfører i Sømna i to omganger og har erfaring fra Stortinget som møtende vara i inneværende periode. Landbruket står meg nær og jeg har stor respekt for næringen, takstoppdraget og oppdragsgiver.

Fylker

Nordland Trøndelag

Fagområde

Landbrukstakst

Hans Gunnar Holand