Haldor Grendstad

Kontaktinformasjon

Sertifisert takstmann, med agronomutdannelse fra Skjetlein, agrotekniker i landbruksteknikk og økonomi fra Mære og bedriftsøkonom bra BI. Har drevet heimgården, Grendstad i Klæbu, siden 1996, med kjøttproduksjon på storfe, og sau, nå med kornproduksjon, samt med skogsdrift. Er med og driver Klæbu Bioenergi, samt et eiendomsselskap, og har, og har hatt, ymse verv i landbrukets organisasjoner, samt har vært engasjert i lokalpolitikken, med bl.a 8 år i kommunestyret i Klæbu. Jobber ellers med landbruksregnskap, og er for tiden ansatt i Sparebank1 Nordmøre Økonomipartner. Har tidligere jobbet bl.a med kart og data, salg til anleggs- og landbruksbransjen, som rådgiver i Norges Bondelag og har undervist i økonomi og driftsledelse på Skjetlein og hos Grønt Kompetansesenter.

Fylker

Trøndelag

Fagområde

Erstatning Landbrukstakst

Haldor Grendstad