Gunnstein Hørte

Økonomisk Rådgivning AS

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Økonomisk Rådgivning AS

Arbeider med eierskifte, taksering og driftsplaner. Reiser mye i Agder og Telemark. Utdannet forstkandidat fra UMB (2008). Yrkeserfaring fra Landsskogtakseringen og Nettskog AS. Gunnstein er medlem av Norsk Landbrukstakst, godkjent for landbruk. Økonomisk rådgiver. Ansatt fra 2013.

Fylker

Agder Telemark Vestfold og Telemark

Fagområde

Landbrukstakst Skogsbruk

Gunnstein Hørte