Gudbrand Teigen

Landbrukstakst Gudbrand Teigen

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Landbrukstakst Gudbrand Teigen

"Gårdsgutt" fra Flesberg i Numedal med sertifisering som landbrukstakstmann fra Universitetet i Stavanger / NITO Takst og etterutdanning gjennom Norsk Eiendomsakademi. Sivilagronom / landbruksøkonom med erfaring fra kommuner, Statsforvalteren / Fylkesmannen, Innovasjon Norge næringshage og egen virksomhet.

Fylker

Oslo Viken Innlandet Vestfold og Telemark

Fagområde

Landbrukstakst

Gudbrand  Teigen