Dag Erik Kristensen

Sibbern Råd og Verdi AS

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Sibbern Råd og Verdi AS

Arbeidserfaring Startet min yrkeskarriere som avløser på gårdsbruk i bygda, videre ble dette kombinert med lærlingkontrakt i Våle-Bygg AS. Der jeg besto svennebrev som Tømrer i 1991. Veien videre etter dette gikk til Forsvaret med flere ledende stillinger i operativtjeneste i inn og utland. Etter 5 års tjeneste i Forsvaret ble jeg rekruttert videre inn til diverse lederstillinger i Regjeringskvartalets sikkerhetsavdeling. Startet parallelt fra 1995 som medeier i Hals samdrift (Gårdsbruk), hvor jeg overtok fullt ut i 2000 og flyttet hjem til Våle igjen. Etter 15 år i maktens høyborg var det med litt vemod jeg så det som vanskelig å kombinere dette med stadige utvidelser av gårdsdriften og pendling til Oslo sentrum. Da dukket ideen opp med å starte eget vedlikeholds- og håndverksfirma som selvstendig næringsdrivende ved siden av gårdsdriften. I 2016 ble driften ved gården også utvidet med entreprenørskap på leiekjøring med slagespredning av bio-gjødsel for andre gårdbruker. Formell utdanning, autorisasjoner, sertifiseringer og viktige kurs Etter videregående på tømrerlinje med generell studiekompetanse ble det etatsutdanning i Hæren ved befalsskolen for Kavaleriet. Har gjennomførte utdannelse i militæridrett i regi av Norges Idrettshøyskole. Forsvarets skole i etterretning/ sikkerhetstjeneste. Prosjektledelse ble studert hos Berdal Strømme AS. Agronomkurs er gjennomført på Vestfold Landbruksskole, Melsom. Jeg er serifisert tekstmann for landbruk, etter utdanning i regi av Norsk Landbrukstakst

Fylker

Vestfold Agder Akershus Oslo Buskerud Østfold Innlandet Telemark

Fagområde

Byggkontroll Erstatning Landbrukstakst Maskintakst

Dag Erik Kristensen