Bodil Lundbakk

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Sør-Helgeland Landbrukskontor fra 01.06.2023, kontorsted Sømna. Tidligere Rådgiver ansatt i NLR Nord Norge innen fagområdene HMS, taksering og erstatningsberegning. Oppvokst på gård med melk- og kjøttproduksjon, overtok og drev gården i 18 år før jeg solgte. Utdannet agrotekniker og også tatt hms-studie på UIT.

Fylker

Nordland

Fagområde

Erstatning Landbrukstakst

Bodil  Lundbakk