Bjørn Ludvig Mehlum

Kontaktinformasjon

Agri-Service Landbrukstakst eies og drives av Bjørn Ludvig Mehlum Jeg er utdannet agronom, sivilagronom og landbrukstakstmann. Er i dag styreleder og fagrådgiver i Norsk Landbrukstakst (NLT). Har også holdt flere takstkurs for statsforvalteren, meglere og bankrådgivere. Kjentmann i Tingrett og Lagmannsrett. Har vært sakkynding i noen erstatningssaker. Har 5 års erfaring som ringleder i Forsøksringen i Romerike. Ellers bred landbruksbakgrunn fra praktisk landbruk i Danmark, Hedmark og Oppland. Jeg har holdt på med verdisetting av landbrukseiendommer i snart 15 år og hadde omkring 100 oppdrag siste år. Med kontorlokalitet på Biri i Gjøvik kommune og Rudshøgda i Ringsaker kommune tar jeg oppdrag over det meste av Østlandet.

Fylker

Innlandet Oslo Viken

Fagområde

Byggkontroll Erstatning Landbrukstakst

Bjørn Ludvig Mehlum