Aslak Botten

Kontaktinformasjon

Får du fiber, straumledningar, veg, vatn og avlaup, mastepunkt på eigedommen din, eller skader på jordbruksareal avling og liknande ifm utbyggingar, skogsdrifter og liknande. Eg kan hjelpe deg å lage gode avtaler, bereikne minneleg erstatning, hjelpe deg å finne fram til dine rettar, kva som skal erstattast, korleis, og forslag på erstatningsbeløp.

Fylker

Viken

Fagområde

Erstatning

Aslak Botten