Arild Sunde

Areal og Eiendom AS

Kontaktinformasjon

Firmainformasjon

Areal og Eiendom AS

Lang erfaring med konsesjonstakster og ren markedsverdi av eiendom. Lang erfaring med verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon.

Fylker

Oslo Viken Vestfold og Telemark Agder Møre og Romsdal Rogaland Innlandet Nordland Trøndelag Troms og Finnmark Vestland

Fagområde

Erstatning Landbrukstakst Skogsbruk

Arild  Sunde