Registrer

Når ønsker du at medlemskapet ditt skal begynne?
Søkers landbrukstilknytning
Beskriv hva du har av praktisk erfaring fra landbruk (oppvokst på gård, arbeid på gård etc)
Søkers teoretisk og landbruksfaglige bakgrunn
Skole og utdanning: Beskriv hva slags utdanning du har etter ungdomsskolen som du mener er relevant for å søke medlemskap i Norsk Landbrukstakst SA (agronom, bachleor, mastergrad, annet)
Kurs: Her kan du føre opp hvilke kurs du har gjennomført som har relevans til å kunne taksere eller beregne erstatninger i landbruket.
Realkompetanse
Yrkespraksis: Hvilke arbeidsoppgave/stillinger har du hatt som selvstendig næringsdrivende eller som ansatt som innebærer relevant landbruksfaglig kompetanse for å bli godkjent som medlem i Norsk landbrukstakst og sertifisert.
Fylke/region
Område

Søknadsfelter

Jeg bekrefter at jeg godkjenner Personvernerklæring til denne nettsiden.

Registreringsbekreftelse vil bli sendt til deg via e-post.