Hva koster en landbrukstakst?

29. mars 2022

default

Dette vil variere med omfanget på gården din. Du bør regne med fra 10 000 til 30 000 for en grundig takst, dette inkluderer en befaring på eiendommen og kjøring. Kanskje også over 30.000 dersom du har en stor og kompleks eiendom med over ti bygninger og mye jord og skog. De fleste takstmenn har timesatser på mellom 1100,- og 1400,- kr pr time eks MVA. 

Ta kontakt med takstmannen og spør om timepris, kanskje kan de også antyde omtrent hvor mange timer det vil ta å lage en takst på akkurat din gård. 

Hva får du når du bestiller en landbrukstakst? – Du får en fyldig takstrapport med grundige beskrivelser, bilder, kart og verdier på de ulike elementene, samt en oppsummering med markedsverdi. Våre takstmenn har praktisk og teoretisk bakgrunn fra landbruk og skogbruk, og kjenner næringa, lovverket og nærområdet sitt godt. Maskiner, redskaper og besetning er ikke med i taksten. En landbrukstakst er ikke det samme som tilstandsrapport.

Hva kan du bruke den til? Noen skal overdra gården til neste generasjon, mens noen har bestemt seg for å selge. Andre ønsker å ta med taksten til banken for å forhandle rente på lånet. Hvis en samboer eller ektefelle skal tre inn på eiersiden, kan det være greit at man har oversikt over verdiene. Prinsippene er de samme i alle disse tilfellene, det er alltid markedsverdien etter reglene i blant annet konsesjonsloven som er målet. Landbrukstaksten er også et dokument som går inn i gårdshistorien, så ta godt vare på den. I historiebøkene ser vi at det ofte var fokus på bygningene, antall tønner korn og antall kyr og griser. Dette sa mye om verdiene på gården, og det var like aktuelt å kjenne sine verdier da, som nå.

Finn en takstmann i ditt nærområde