Endringer i lovverk fra 1. januar 2022

03. februar 2022

Foto Lisa Salin Brøndbo (7)

Fra 1. januar 2022 trer endringer i avhendingslova og ny forskrift om tryggere bolighandel i kraft.

Endringene legger et større ansvar over på selger ved salg av boliger.

Forskrift om tryggere bolighandel er et incentiv til å innhente tilstandsrapport på boliger ved salg, men ikke et krav om tilstandsrapport. Forskriften setter krav til hvordan tilstandsrapporter på boliger skal gjennomføres. Forskriften gjelder bare ved forbrukerkjøp og omfatter ikke salg av næringseiendom eller landbrukseiendom. NLT tolker det slik at det ikke er noe krav til tilstandsrapporter ved salg av boliger som følger tradisjonelle landbrukseiendommer med jord, skog og driftsbygninger, som kan gi positiv økonomisk avkastning.

Inntil videre fortsetter vi med andre ord vanlig landbrukstaksering etter gjeldende lover og retningslinjer.