Bjørn Aasen

Vekstra Nord-Øst SA

Bjørn Aasen

bjorn.aasen@vekstra.no

419 33 129

Landbrukets hus
2500 Tynset