Tilgjengelige takseringsfolk i Vestland

j-froens@online.no

472 54 760

Sperrevikvegen 5,
5215 Lysekloster

kolbein@vorek.no

901 18 476

oppheimsvegen 137
5713 Vossestrand

margunn@vorek.no

957 34 989

Langedalsvegen 22,
5713 Vossestrand

gunn@vorek.no

996 04 506

Vinjadalen 45,
5713 Vossestrand

per@vikrekneskap.no

916 39 080

Postboks 84,
6891 Vik i Sogn