Tilgjengelige takseringsfolk i Møre og Romsdal

nilsedvinsanden@gmail.com

92662737

Vølvegen 82
6475 Midsund

sivert@mausetlandbruk.no

992 31 393

Surnadalsvegen 836,
6650, Surnadal

lovilla@online.no

918 37 927

Sørnesjevegen 7
6456 Skåla

svein.arne.nesje@gmail.com

926 07 912

Nesjestranda
6456 Skåla

nilsedvinsanden@gmail.com

926 62 737

Vølvegen 82,
6475 Midtsund