Vedrørende søknad om medlemskap og sertifisering i Norsk Landbrukstakst SA

De som søker medlemskap og ønsker sertifisering i Norsk Landbrukstakst SA skal ha landbruksfaglig bakgrunn. Ingen er derfor i utgangspunktet prekvalifisert.

Norsk Landbrukstakst SA vil derfor kreve at alle som søker medlemskap gjør rede for sin bakgrunn i landbruket både i forhold til formalkompetanse og realkompetanse.

Etter en helhetsvurdering vil styret enten godkjenne, anbefale med behov for tilleggskompetanse eller avslå søknaden.

En ber hver søker om å beskrive underliggende punkter og legge ved vitnemål og attester.

  postadresse

  Fakturaadresse


  Når ønsker du at medlemskapet ditt skal begynne?

  Søkers landbrukstilknytning

  Beskriv hva du har av praktisk erfaring fra landbruk (oppvokst på gård, arbeid på gård etc)

  Søkers teoretisk og landbruksfaglige bakgrunn

  Skole og utdanning: Beskriv hva slags utdanning du har etter ungdomsskolen som du mener er relevant for å søke medlemskap i Norsk Landbrukstakst SA (agronom, bachleor, mastergrad, annet)

  Kurs: Her kan du føre opp hvilke kurs du har gjennomført som har relevans til å kunne taksere eller beregne erstatninger i landbruket.

  Realkompetanse

  Yrkespraksis: Hvilke arbeidsoppgave/stillinger har du hatt som selvstendig næringsdrivende eller som ansatt som innebærer relevant landbruksfaglig kompetanse for å bli godkjent som medlem i Norsk landbrukstakst og sertifisert.

  Ulike målgrupper som kan bli medlemmer:

  Gjennomført helhetlig utdanning (de som i dag har avlagt eksamen gjennom Norsk Takst AS og har landbruksfaglig bakgrunn)

  Erstatningsberegnere/erfaring med taksering og samtidig tilstrekkelig formal og realkompetanse uten krav til eksamen

  Erstatningsberegnere/erfaring med taksering, men uten tilstrekkelig formal- og/eller realkompetanse. De trenger tilleggsutdanning


  Vitnemål/attest