Nye rundskriv i 2021

M-1/2021 – Konsesjon, priskontroll og boplikt – regjeringen.no M-2/2021 – Driveplikt, omdisponering og deling – regjeringen.no

Innføring i bruk av NLT sitt takstverktøy for landbrukseiendommer

Mange av våre medlemmer er godt i gang med å bruke takstverktøyet, og kundene gir oss gode tilbakemeldinger. Skjematuret er bygget på PDF, og det tar sin tid å bli kjent med alle funksjonene. For at vi skal utvikle oss å være effektive brukere inviterer vi alle medlemmer til en fagprat der vi tar for […]

NLT inviterer medlemmer til møte om dagsaktuelle fagtemaer

Hverdagen vår har blitt mer digital, og vi mister mye av de gode, faglige diskusjonene oss bransjekollegaene mellom. De vi for eksempel skulle hatt i pausene på Landbrukstakseringsdagene. NLT inviterer derfor medlemmene til å melde inn dagsaktuelle tema som vi kan diskutere i felleskap, og vi kan invitere takstmenn med særskilt kunnskap på de forskjellige […]

Utdanning/sertifisering av landbrukstakstmenn

Bondelagets Servicekontor AS og  Norsk Landbrukstakst  inviterer til utdanning/sertifisering innen landbrukstaksering. Etter endt kurs er det anledning til å ta eksamen, som gir grunnlag for å sertifiseres som landbrukstakstmann i Norsk Landbrukstakst…

Kurs i erstatning

Norsk landbrukstakst og Norges Bondelag arrangerer nå kurs Landbruksfaglig bistand og erstatningsberegninger ved eiendomsinngrep på dyrket mark og skjønn.

Norsk Landbrukstakst inngår samarbeid med Robust

Robust Media AS er et mediebyrå i Bergen som leverer nettsider og medierådgivning.

Bondelaget inngår samarbeid med takstorganisasjon

Samarbeidsavtalen mellom Bondelagets Servicekontor og Norsk Landbrukstakst ble undertegnet 12. september 2018 og vil vare i tre år. For Bondelaget signerte sjef for regnskap og juridisk service, Arnstein Tveito.