NLT inviterer medlemmer til møte om dagsaktuelle fagtemaer

Hverdagen vår har blitt mer digital, og vi mister mye av de gode, faglige diskusjonene oss bransjekollegaene mellom.

De vi for eksempel skulle hatt i pausene på Landbrukstakseringsdagene.

NLT inviterer derfor medlemmene til å melde inn dagsaktuelle tema som vi kan diskutere i felleskap, og vi kan invitere takstmenn med særskilt kunnskap på de forskjellige fagområdene.

Meld gjerne inn til post@norsklandbrukstakst.no          

Første medlemsmøte på Teams blir 8. mars kl 10-12. Møteleder er Bjørn Ludvig Mehlum.

Gratis møte for medlemmer av Norsk Landbrukstakst.