Kirsti M Haave Myran

Kontaktinformasjon

Jobber med driftsplanlegging, eierskifter, veivalg og erstatningsberegninger i NLR Trøndelag. Master i landbruksøkonomi fra Veterinær-og landbohøjskolen i Danmark i 2002.

Fylker

Trøndelag

Fagområde

Erstatning

Kirsti M Haave Myran