Årets NLT-takstmann  –  Emil Anstensrud

På NLT-dagene på Gardermoen 8. og 9. februar ble Emil Anstensrud tildelt utmerkelsen Årets NLT-takstmann 2021.  Årets NLT-takstmann er en hederspris til en person som har utmerket seg positivt i året som har gått. Emil har i en mannsalder bidratt positivt til det nasjonale fagmiljøet innenfor landbrukstaksering. Han har også vært delaktig i å produsere…

Les mer

Erstatningsberegninger

NLT har medlemmer med spisskompetanse innen ulike former for erstatningsberegninger. Grunnerstatning ved avståelse av landbruksareal frivillig eller ved ekspropriasjon til: Offentlige formål (utvidelser av eksisterende kommunale og statlige bygg) Offentlig grunnerverv til veg og jernbane Videre beregne erstatning for tapt avling/senskader etter gravearbeider av vann- og kloakkgraving, nedsetting av kummer, strømkabler og annet ledningsnett. Beregne…

Les mer

Taksering/erstatningsberegning

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer verdsetting av landbrukseiendommer innenfor ulike formål som eierskifte i familien, salg, lån med mer. NLT har takstfolk med fagkompetanse på området og kjent med regelverket for taksering av landbrukseiendommer. Ved salg som trenger konsesjonsbehandling samt ved lånopptak på eiendom er det konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks og matdepartementet som er…

Les mer

Nye rundskriv i 2021

M-1/2021 – Konsesjon, priskontroll og boplikt – regjeringen.no M-2/2021 – Driveplikt, omdisponering og deling – regjeringen.no

Les mer

NLT inviterer medlemmer til møte om dagsaktuelle fagtemaer

Hverdagen vår har blitt mer digital, og vi mister mye av de gode, faglige diskusjonene oss bransjekollegaene mellom. De vi for eksempel skulle hatt i pausene på Landbrukstakseringsdagene. NLT inviterer derfor medlemmene til å melde inn dagsaktuelle tema som vi kan diskutere i felleskap, og vi kan invitere takstmenn med særskilt kunnskap på de forskjellige…

Les mer

Utdanning/sertifisering av landbrukstakstmenn

Beskrivelse: Bondelagets Servicekontor AS og  Norsk Landbrukstakst  inviterer til utdanning/sertifisering innen landbrukstaksering. Etter endt kurs er det anledning til å ta eksamen, som gir grunnlag for å sertifiseres som landbrukstakstmann i Norsk Landbrukstakst. Målgruppe: Kurset passer for personer med: Landbrukstilknytning:Praktisk erfaring med landbruk og landbruksfaglig tenkning. Teoretisk og landbruksfaglig bakgrunn:Utdannet agronom, bachelor, mastergrad eller tilsvarende innen…

Les mer

Kurs i erstatning

Norsk landbrukstakst og Norges Bondelag arrangerer nå kurs Landbruksfaglig bistand og erstatningsberegninger ved eiendomsinngrep på dyrket mark og skjønn. Kurset er forbeholdt medlemmer i Norsk Landbrukstakst. Logg inn på medlemssiden for å se program og informasjon om påmelding.

Les mer

Bondelaget inngår samarbeid med takstorganisasjon

Samarbeidsavtalen mellom Bondelagets Servicekontor og Norsk Landbrukstakst ble undertegnet 12. september 2018 og vil vare i tre år. For Bondelaget signerte sjef for regnskap og juridisk service, Arnstein Tveito. Skal styrke fagkompetanse og utdanne landbrukstakstmenn. Bondelagets Servicekontor AS har nå inngått avtale om samarbeid med den nystiftede organisasjonen Norsk Landbrukstakst SA. Formålet med avtalen er…

Les mer