Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Bondelaget inngår samarbeid med takstorganisasjon

30. august 2021

Small village with two main houses and some farm buildings situated in forest landscape at a tranquil river bend. Location Skutsvika along route 40 in Norway.

Samarbeidsavtalen mellom Bondelagets Servicekontor og Norsk Landbrukstakst ble undertegnet 12. september 2018 og vil vare i tre år. For Bondelaget signerte sjef for regnskap og juridisk service, Arnstein Tveito.

Skal styrke fagkompetanse og utdanne landbrukstakstmenn.

Bondelagets Servicekontor AS har nå inngått avtale om samarbeid med den nystiftede organisasjonen Norsk Landbrukstakst SA. Formålet med avtalen er å styrke den faglige kompetansen i begge organisasjoner. Avtalepartene skal også samarbeide om å utdanne landbrukstakstmenn.

For Bondelagets Servicekontor har det vært avgjørende at Norsk Landbrukstakst har et sterkt landbruksfaglig fokus ved opptak av nye medlemmer, ved utførelsen av takstoppdragene og ved utdanning og etterutdanning av landbrukstakstmenn.

– Dette gir økt trygghet for et solid grunnlag ved for eksempel låneopptak, refinansiering, generasjonsskifter og salg av gården. Samarbeidet innebærer derfor en fordel for så vel selgere og kjøpere av landbrukseiendom, som banker, forsikringsselskaper og andre som etterspør landbrukstakster, avdelingssjef for regngskap og juridisk service i Norges Bondelag, Arnstein Tveito.

Vil bygge opp sertifiseringsordning

I tillegg til takstfaglige oppdrag innebærer avtalen at Norsk Landbrukstakst og Bondelagets Servicekontor skal samarbeide om utdanning og etterutdanning av takstmenn. I samarbeid har organisasjonene mål om å utarbeide et utdanningstilbud for personer og foretak som driver taksering erstatningsberegninger og skjønn knyttet til landbrukseiendommer.

– For Bondelaget er det viktig at personer som utøver slikt skjønn har god landbruksfaglig kompetanse. Formålet med dette modulbaserte utdanningstilbudet vil være sertifisering og kompetanseheving for landbrukstakstmenn, og vi setter nå ned ei arbeidsgruppe som skal jobbe fram dette tilbudet innen utgangen av året, sier Tveito.